top of page

Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

 • De foto's op www.kimlaureen.com zijn en blijven eigendom van Kim Laureen Fotografie. Bezoekers van de website kunnen deze foto's bekijken, maar hebben geen toestemming om ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto's kunt u contact opnemen met Kim Laureen Fotografie. Hiervoor gelden anderen bestandformaten en prijzen.

 • Deelname aan een fotoreportage is volledig voor eigen risico. Kim Laureen Fotografie kan nooit verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld bij materiële of immateriële schade tijdens een fotoreportage op locatie of bij u thuis.

 • Uitgaande van een zorgvuldige voorbereiding wijst Kim Laureen Fotografie elke aansprakelijkheid af voor een fotoreportage die niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet.

 • Kim Laureen Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto's dan normaal door onvoorziene omstandigheden, die buiten de invloed van de fotograaf vallen.(Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden: de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de hulp tijdens de fotoreportage zelf en in het geval van kinderen hun bereidwilligheid. Het kan altijd gebeuren dat niet iedereen recht in de camera kijkt, dat baby’s zich ongemakkelijk voelen, etc. De fotograaf stuurt u vooraf enkele tips ter voorbereiding van de fotoreportage om tijdens de reportage zo veel mogelijk eventuele ‘obstakels’ uit te sluiten. Probeer er rekening mee te houden dat, hoewel niet alles te voorzien is, een reportage soepeler zal verlopen wanneer de opdrachtgever goede voorbereidingen treft aan de hand van de gegeven tips. Ook overlegt de fotograaf van tevoren met u wat de verwachtingen van de fotoreportage zijn.)

 • Kim Laureen Fotografie verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opname tot een minimum te beperken.

 • Er kan Kim Laureen Fotografie geen schadevergoeding geëist worden indien de fotoreportage door technisch defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden. In dit geval zal er een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotoreportage. Hierbij zijn dezelfde afspraken en voorwaarden van kracht als bij de eerste fotosessie.

 • Ondanks de uiterste zorg die Kim Laureen Fotografie aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie, die op deze website is geplaatst.

 • Kim Laureen Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website of het gebruik van (beeld)informatie, die op deze website wordt verstrekt.

 • Kim Laureen Fotografie behoudt zich het recht voor om informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit  of anderszins, kunnen zich, ondervermelding van gegronde reden melden. Kim Laureen Fotografie zal deze foto's, indien de reden door haar gegrond verklaard worden, z.s.m. van de website verwijderen.

 • Bij gebruikmaking van de diensten van Kim Laureen Fotografie, in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Achteraf kan er geen beroep op Kim Laureen Fotografie worden gedaan bij klachten over fotoafdrukken, als de klant zelf afdrukken laat maken van foto's die digitaal zijn aangeleverd via mail/USB/PC, etc. Dat risico ligt volledig bij u.

 • Kim Laureen Fotografie zal de digitale bestanden, die voortvloeien uit de fotoreportage na 6 maanden uit haar archief/opslag verwijderen.

2. Auteursrechten van de foto's

 • Het auteursrecht van de foto's ligt te allen tijde bij Kim Laureen Fotografie.

 • De klant geeft Kim Laureen Fotografie bij het aangaan van de opdracht toestemming om de gemaakte foto's te gebruiken voor zowel commerciele als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pintrest) en drukwerk (zoals flyers/visitekaartjes/canvassen). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto's van hem/haar of leden van het gezin/de familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per mail kenbaar te maken. 

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Kim Laureen Fotografie.

 • Met de digitale 'hoge resolutie' bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Kim Laureen Fotografie.

 • Vermeld altijd Kim Laureen Fotografie bij het plaatsen van een foto.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen  prijsopgaven, offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro's.

 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur.

 • Er dient een aanbetaling van 35% van het totale factuurbedrag binnen 5 werkdagen na de factuurdatum te geschieden op de betalingsrekening van Kim Laureen Fotografie, als reservering van de datum van de fotoreportage. 

 • Uiterlijk drie dagen voor de daadwerkelijke fotoreportage dient het restant van het factuurbedrag volledig op de betalingsrekening van Kim Laureen Fotografie te zijn bijgeschreven.

 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Kim Laureen Fotografie op de dag van de fotoreportage, voor de fotoreportage plaatsvindt.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per email.

 • Annuleren van een fotoreportage na een definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door Kim Laureen Fotografie.Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn onder andere ziekte of overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden.

 • Bij het annuleren of niet op komen dagen bij de fotoshoot gelden de volgende voorwaarden: 

   - Afzeggen 7 dagen of langer van tevoren: geen kosten

   - Afzeggen 6 dagen tot 48 uur van tevoren: 25% van de overeengekomen prijs.

   - Afzeggen binnen 48 uur tot 24 uur van tevoren: 50% van de overeengekomen prijs.

   - Afzeggen binnen 24 uur of bij het niet komen opdagen: geen restitutie.

   Wanneer u tussen 6 dagen en 48 uur voor de shoot annuleert en u maakt direct een    nieuwe afspraak op korte termijn zullen er geen extra kosten gerekend worden.

 • Indien u in gebreke blijft met de betaling jegens Kim Laureen Fotografie, heeft Kim Laureen Fotografie het recht om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomsten op te schorten, tot de betaling is geschied.

 • Kim Laureen Fotografie is gerechtigd een fotoreportage met een geldige reden te annuleren. Kim Laureen Fotografie zal altijd haar uiterste best doen om de gemaakte afspraken na te komen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, is Kim Laureen Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

5. Style fotoreportage

 • Wanneer u voor Kim Laureen Fotografie kiest, kiest u ook voor de bijbehorende style waarin de fotoreportage gemaakt wordt. 

 • Bij de newbornreportages zal er gebruik worden gemaakt van de accessoires van Kim Laureen Fotografie en zal er gekozen worden voor monochroom kleurgebruik zodat dit zal aansluiten bij de style van Kim Laureen Fotografie. 

 • Bij de zwangersschapsreportages zal u op een buitenlocatie gefotografeerd worden in de zwangerschapsjurken van Kim Laureen fotografie.

 • Bij de kinderreportages kan er gekozen worden uit de verschillende jurken voor meisjes, eventueel kan er ook gekozen worden voor eigen kleding. Er vindt dan van tevoren overleg plaats over de kledingstyle zodat dit mooi aansluit bij de fotoreportage.

 • Bij specifieke wensen graag van tevoren overleggen met Kim Laureen Fotografie of dit mogelijk is. 

6. Privacy & persoonsgegevens

 • Kim Laureen Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

bottom of page